انجام پروژه برای پالایش گاز ایلام

1-كارفرماي مستقيم : شركت پالايش گاز ايلام – مرداد ماه 1395
موضوع پيمان :بروز رساني سيستم كنترل DeltaV مربوط به بويلر هاي از MPرويژن 6.3.2 به رويژن9.3.1

2-كارفرما : پالايش گاز ايلام – ارديبهشت 1393
موضوع پيمان : طراحي –تامين و ايجاد لاجيكESDواحد مخازن پالايشگاه ايلام.  

3-كارفرما : پالايش گاز ايلام – ترديبهشت 1393
موضوع پيمان : طراحي – تامين و اصلاح سيستمESDپالايشگاه و افزودن فانكشنFirst Outو همچنين سيستم ثبت آلارمها Wizcon