انجام پروژه برای پالایشگاه گاز پارسیان

بروزرسانی سیستم کنترل واحد 400