دلتاوی زیمنس یوکوگاوا در پتروشیمی ، نفت و گاز

اهم فعاليت هاي اين شركت عبارتند از: 

-طراحي ، مهندسي و مشاوره
-نصب ،پيش راه اندازي ،راه ندازي ،تعمير و نگهداري
-نوسازي سيستم هاي كنترل و سرويس اضطراري در سايت
-مهندسي خريد و تامين كالا
-آموزش هاي تخصصي سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق